Avaleht / Kursusekataloog / TTK välistöölistele Norras (K22-EE)

Eesti Kursused

TTK välistöölistele Norras (K22-EE)


Kirjeldus
Töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonna kursus välistöölistele on sissejuhatav kursus Norras kehtivatesse TTK eeskirjadesse ning keskendub nendele aspektidele, millega välistöölised kõige enam kokku puutuvad. Kursus annab ülevaate nendest TTK-ga seotud seadustest ja eeskirjadest, mis kehtivad Norra ettevõtetele. Lisaks leiab kursusematerjalidest vajalikku infot eriolukordades käitumiseks.
Kursus on mõeldud neile, kes tahavad üldist arusaama Norra tööturul kehtivatest seadustest ja eeskirjadest ning neile kes TTK-alaseid teadmisi värskendada soovivad.
Selle kursuse materjal pole piisav ettevõtte juhtidele, seetõttu soovitame neile kursust „TTK juhtidele”.

Kursuse kestvus: ~6 tundi.

Kursus on saadaval eesti, inglise ja norra keeles
Sisu
 • Intro
 • Tere tulemast kursusele!
 • TTK välistöölistele
 • Sissejuhatus
 • Töötervishoid Tööohutus Töökeskkonna kaitse
 • Miks on vaja kursust välistöölistele?
 • Kursuse ülesehitus
 • Eksam ja testid
 • Järgige eeskirju
 • Osa 1 Sissejuhatus Norra tööelusse
 • Sissejuhatus Norra tööelusse
 • Seadusandlus ja eeskirjad
 • Tähtsad reeglid Norras töötajale
 • Norra Tööinspektsioon
 • Tööohutus
 • Tööandja
 • Töötunnid
 • Haigus ja vigastus
 • Töölepingu lõpetamine ja vallandamine
 • Norra elamisluba
 • Teisest riigist või ettevõttest palgatud töötajad
 • Palk ja kollektiivleping
 • Maksud
 • Ajutiste töötajate agentuurid
 • Töötraumade kindlustus
 • Majutustingimused ja söögiruum
 • ID-kaart
 • Puhkusetasud
 • Toitlustamine lähetuses ja majutuse ajal
 • Järelevalve kohustus
 • Test 1
 • Osa 2 Töökeskkonna seadus
 • Töökeskkonna seadus
 • Eeskirjad
 • Töökeskkonna seadus
 • Töökeskkonna seadus
 • Definitsioonid
 • Töötaja kohustus osaleda
 • Teie kohustused töötajana
 • Näide
 • Miks on osalemine tähtis?
 • Järelkaja
 • Osalemine
 • Töötaja kohustused
 • Töötaja kohustused
 • Teavitamine
 • Kaitse vastusurvevahendite eest pärast teavitamist
 • Tööandja kohustused: süstemaatilised TTK nõuded
 • Tööandja kohustused
 • Erilised ettevaatusabinõud
 • Isikukaitse vahendid
 • Ettevõtte terviseteenistus
 • Töökeskkond: üldised nõuded
 • Üksi töötamine
 • Ettevalmistamine, osalemine ja arendus
 • Psühhosotsiaalne töökeskkond
 • Füüsiline töökeskkond
 • Majutus
 • Keemilised ja bioloogilised ohud tervisele
 • Vähenenud töövõime
 • Traumade ja haiguste registreerimine
 • Tööohutuse volinik
 • Tööohutuse volinike kohustused
 • Tööohutuse volinike koolitamine
 • Töökeskkonna komitee
 • Kontrollimeetmed ja privaatsuse põhimõtted
 • Isikuandmed
 • Töötunnid
 • Täistööaeg
 • Vabad päevad ja puhkepausid
 • Laste ja noorukite töötamine
 • Õigus töölt puududa
 • Diskrimineerimise keeld
 • Osaajaga töötajad
 • Tööleping ja palk
 • Töölt vallandamine
 • Muud teemad
 • Kokkuvõtteks
 • Test 2
 • Osa 3 Seadusandlus
 • Seadusandlus
 • Sisekontrolli eeskirjad
 • Eesmärk
 • Sisekontrolli teostamise kohustus
 • Sisekontroll
 • Sisekontroll – kirjalik dokumentatsioon
 • Eesmärkide püstitamine
 • Ülevaade
 • Riskide tuvastamine
 • Riskianalüüs
 • Riskianalüüs
 • Miks on riski-analüüsi vaja?
 • Plaan
 • Meetmed
 • Püsitoimingud ja ülevaade
 • Pärast tööd – tagasiside ja hinnang
 • Näide
 • Koordineerimine
 • TTK: kokkuvõte
 • Reeglid organiseerimiseks, juhtimiseks ja osalemiseks
 • Riskitegurite tuvastamine
 • Koolitus ja infoliikumine
 • Ohud ja meetmed
 • Erilised ohud
 • Tööpaiga eeskirjad
 • Tööpaik
 • Ohutusmärgid
 • Tööülesande täitmise eeskirjad
 • Väljaõpe
 • Informatsioon
 • Meetmete ja piirväärtuste eeskirjad
 • Tootja eeskirjad
 • Tootja eeskirjad
 • Eeskiri Administratiivsest Korraldamisest
 • Kokkuvõte
 • test 3
 • Osa 4 Esmaabi
 • Esmaabi
 • Ennetavad meetmed
 • Tegutsemine hädajuhtumi korral
 • Kui inimene ei hinga
 • Kunstlik hingamine
 • Südameatakk
 • Verejooksu peatamine
 • Eksam
 • Kokkuvõte ja eksam
 • eksam
Lõpuleviimise reeglid
 • Kõik moodulid peavad olema läbitud
 • Leads to a certificate with a duration: Ei aegu