Avaleht / Kursusekataloog
Course
Tõstukite ohutu kasutamise koolitus (K01-EE)
Eesti Kursused
Tõstukite ohutu kasutamise koolitus (K01-EE)
Dokumenteeritud koolitus, mis vastab töökeskkonna seadustele, töötäitmis määrustele ja seadmeohutus määrustele. Sellel koolitusel te õpite, kuidas ohutult töötada kõrgustes ja kuidas õigesti ja turvaliselt kasutada tõstukeid....
Personnel lift course (K01-EN)
English Courses
Personnel lift course (K01-EN)
Documented training according to the Work Environment Act, the regulation on the Execution of Work and the Regulation on Machinery. In this course you will learn about safe work at heights and safe and correct use of a lift. The employer...
Tellingukasutaja koolitus (K02-EE)
Eesti Kursused
Tellingukasutaja koolitus (K02-EE)
Tellingukasutaja kursuse läbides saad dokumenteeritud tõendi vastavalt § 17-5. See ütleb, et ükskõik kes kasutab või töötab tellingutel, peavad olema saanud vastava koolituse.. See kursus sisaldab ka kõrgustes töötamist ja turvalist,...
Tellingute paigaldamise kursus üle 9 meetri (K10-EE)
Eesti Kursused
Tellingute paigaldamise kursus üle 9 meetri (K10-EE)
Kursuse kestvus: 36 tundi Tellingute ehitajate kursused on selleks, et õpetada tellingute ehitajatele kuidas töötada tellingutel professionaalselt ja turvaliselt. Kursused katavad 36 tundi teoreetilist osa, mis sisaldab regulatsioone töö...
Kukkumiskaitsevahendite kursus (K15-EE)
Eesti Kursused
Kukkumiskaitsevahendite kursus (K15-EE)
Kõikehõlmav kukkumiskaitse kursus. See kursus tutvustab kõrgustes töötamisega seotud seaduseid ja määruseid. See varustab ka informatsiooniga erinevate kukkumiskaitsete tüüpide, ning ka kukkumiskaitsevarustuse kasutamise ning hoolduse...
TTK välistöölistele Norras (K22-EE)
Eesti Kursused
TTK välistöölistele Norras (K22-EE)
Töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonna kursus välistöölistele on sissejuhatav kursus Norras kehtivatesse TTK eeskirjadesse ning keskendub nendele aspektidele, millega välistöölised kõige enam kokku puutuvad. Kursus annab ülevaate...
Tõstevahendite ja troppimise kursus (k24-EE)
Eesti Kursused
Tõstevahendite ja troppimise kursus (k24-EE)
Tere tulemast Instant Norway tõstevahendite kursusele. See kursus vastab nõuetele, mis puudutavad liiklusjuhtide, troppijate ja märguandjate ning muude selliste isikute koolitust, kes kasutavat tõstevahendeid, vastavalt tööde...
Course in lifting equipment, slinging and strapping (K24-EN)
English Courses
Course in lifting equipment, slinging and strapping (K24-EN)
Our web-based course in lifting equipment provides a documented training in regards to the Working Environment Act, Regulation concerning Organization, Management and Participation, Internal Control Regulation, Regulation concerning Performance...
Kursus ohutusest - Ohtlikud käsitööriistad
Eesti Kursused
Kursus ohutusest - Ohtlikud käsitööriistad
Meie kursus ohtlike käsitööriistade kasutamise ohutuse kohta vastab dokumenteeritud koolituse nõuetele vastavalt Tööde jõudluse regulatsiooni paragrahvile §10-2 ja Organisatsiooni, haldamise ja osalemise regulatsioonile ning Sisekontrolli...
Tellingute paigaldamise kursus Eestis töötamiseks
Eesti Kursused
Tellingute paigaldamise kursus Eestis töötamiseks
Tellingute ehitajate kursused on selleks, et õpetada tellingute ehitajatele kuidas töötada tellingutel professionaalselt ja turvaliselt. Kursused katavad 36 tundi teoreetilist osa, mis sisaldab regulatsioone töö täideviimiseks, varustuste...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.