Avaleht / Kursusekataloog / Tõstevahendite ja troppimise kursus (k24-EE)

Eesti Kursused

Tõstevahendite ja troppimise kursus (k24-EE)


Kirjeldus
Tere tulemast Instant Norway tõstevahendite kursusele. See kursus vastab nõuetele, mis puudutavad liiklusjuhtide, troppijate ja märguandjate ning muude selliste isikute koolitust, kes kasutavat tõstevahendeid, vastavalt tööde regulatsioonile
Kursus annab teile ülevaate TTK (töötervishoid, tööohutus, töökeskkonna kaitse) teemadest ja eeskirjadest, mis kehtivad töökohtades, kus toimub tõstmine. Vaatame liiklusjuhi, troppija ja märguandja tööülesandeid, samuti anname sissejuhatava ülevaate tõstevahenditest, mida nende tööde juures kasutatakse.

Struktuur:
• Seadusandlus
• Märguanded
• Sõnavara
• Tõstevahendid
• Esmaabi
• Eksam
Läbimiseks vajalik
– Läbida eksam
– Saata praktika dokumentatsioon
Sisu
 • intro
 • TÕSTEVAHENDITE KURSUS
 • Kursuse eesmärk
 • Kursuse ülesehitus
 • Kellele kursus mõeldud on?
 • Milleks on vaja kursust tõestevahenditest?
 • Milleks on vaja kursust tõestevahenditest?
 • Eksam
 • Lühike mõistete seletus
 • Rollid
 • Teade - praktika
 • Teade - foto
 • Abi
 • 1. osa Riiklikud eeskirjad
 • Riiklikud eeskirjad
 • Kursusel olulised eeskirjad
 • Töökeskkonna seadus
 • Definitsioonid
 • Tööandja kohustused
 • Tööandja kohustused – tööks vajalike vahendite valik
 • Tööandja kohustused – informatsiooni jagamine
 • Tööandja kohustused
 • Sisekontrolli eeskirjad (TTK)
 • TTK (töötervishoid, tööohutus ja töökeskkonna kaitse
 • Riskianalüüs
 • Riskianalüüs
 • Töötaja kohustused
 • Töötaja kohustused
 • Teavitamine
 • Töötaja kohustused – osalemine
 • Õnnetused
 • Miks on osalemine tähtis?
 • Töötaja kohustused – osalemine
 • Nõuded töökeskkonnale
 • Psühhosotsiaalne töökeskkond
 • Füüsiline töökeskkond
 • Nõuded töökeskkonnale
 • Nõuded töövahenditele
 • Nõuded töövahenditele
 • Nõuded töövahenditele
 • Nõuded töövahenditele
 • Nõuded töövahenditele
 • Nõuded mittejuhitud koormatele
 • Nõuded mittejuhitud koormatele
 • Nõuded mittejuhitud koormatele
 • 1.osa. Riiklikud eeskirjad
 • 2 osa Ohumärguanded
 • Ohumärguanded
 • Ohumärguanded
 • Kuidas märku anda?
 • Püsivad ohutusmärgised ja markeering
 • Ohumärguannete planeerimine
 • Ohumärguannete planeerimine
 • Ohumärguannete planeerimine
 • Alad, mida on vaja märgistada
 • Märgid
 • Ohumärguanded
 • Keelumärguanne
 • Hoiatus ohu eest
 • Kohustusmärguanne
 • Evakuatsiooni ja esmaabimärgid
 • Häireteated
 • Tuletõrjevahendid
 • Ohutusmärgid
 • Valgusmärguanne
 • Helisignaalid
 • Suuline märguanne
 • Suulise märguande edastamine kraanajuhile
 • Käemärguanded kraanajuhile
 • Käemärguannete näited
 • Märguandja
 • 2. osa. Märguandmine
 • 3. osa.Sissejuhatus terminoloogiasse
 • Sissejuhatus terminoloogiasse
 • Seadmed tõstetoiminguteks
 • Tõstevahendid
 • Ülakonks / ülarõngas
 • Tasakaalupea
 • Vahetropp
 • Mitmeosaline tõstevahend
 • Märgistamine
 • Dokumentatsioon
 • Muud terminid
 • Kontrollseadmed ja komponendid
 • Toppimine
 • Koorma kaal
 • Koorma kaalu arvutamine
 • Töönurk
 • Töönurk 30°
 • Töönurk 45°
 • Töönurk 60°
 • Koormus erinevate töönurkade korral
 • Raskuskese
 • Sümmeetrilised ja asümmeetrilised tõsted
 • Koormustabelid
 • Koormustabelid
 • Koormustabelid – läbimõõt
 • Koormustabelid – sümmeetriline tõste
 • Koormustabelid – asümmeetriline tõste
 • Koormustabelid – tekstiiltropid
 • Koormustabelid – tekstiiltroppide kasutamine
 • Koormustabelid – tekstiiltroppide kasutamine
 • Koormustabelid – tekstiiltroppide kasutamine
 • Koormustabelid – tekstiiltroppide kasutamine
 • Koormustabelid – kett-troppide kasutamine
 • Koormustabelid – tross-troppide kasutamine
 • Koormustabelid – tross-troppide kasutamine
 • Vajaliku tõstejõu leidmine arvutamise teel
 • Näide
 • Tõmbetugevuse arvutamine, kui kasutatakse mitmeosalisi tõstevahendite tüüpe
 • Arvutuskäik
 • 3. osa. Sissejuhatus terminoloogiasse
 • 4. osa. Tõstevahendid
 • Tõstevahendid
 • Tõsteketid
 • Tõsteketid
 • Tõsteketid
 • Tõsteketid – kvaliteet
 • Tõsteketid – temperatuur
 • Tõsteketid – venimine enne katkemist
 • Kombineeritud tõsteketid
 • Märgiselipik
 • Tõsteketid – ühenduselemendid
 • Tõsteketid – ühenduselemendid
 • Tõsteketid – ühenduselemendid
 • Tõsteketid – seeklid
 • Tõsteketid – lühenduselemendid
 • Tõstekettide kontroll enne kasutamist
 • Tõstekettide kontroll enne kasutamist
 • Tõsteketid – koorma ümber sidumine
 • Tõsteketid – tõstepunkt
 • Tõstekettide ladustamine ja hooldus
 • Kontrollprotseduurid Tõsteketid
 • Kontrollprotseduurid Ühendused
 • Kontrollprotseduurid Haakevahendite komponendid
 • Terastrossid
 • Terastrossid – eelised ja puudused
 • Terastrossi konstruktsioon
 • Terastross IWRC ja FC omadused
 • Terastross – konventsionaalne ja paralleelne punumine
 • Paralleelselt punutud terastrossid
 • Seale (S)
 • Warrington (W)
 • Warrington-Seale (WS)
 • Filler (F)
 • Erinevad trossid erinevaks otstarbeks
 • Vähekeerduvad või keerdumatud trossid
 • Kimbu punumise erinevad tüübid
 • Terastross trumlil
 • Terastross trumlil
 • Terastross trumlil
 • Terastrossi märgistus
 • Terastrosside kasutamine
 • Terastrosside kasutamine
 • Terastrosside ümbersidumine
 • U-kujulised tõsted
 • Terastrossi lukud
 • Terastrossi lukud
 • Terastrossi lukud
 • Terastrossi lukud
 • Terastrosside lühendamine
 • Terastrosside ladustamine ja hooldus
 • Kontroll
 • Tekstiiltropid
 • Tekstiiltroppide liigid
 • Tekstiiltropid Materjal
 • Tekstiiltroppide töökoormuse piir
 • Läbimõõt – haakekomponendid
 • Kiudfilament täitega ringtõstevööd
 • Linttropp/ringtõstevöö
 • Tekstiiltroppide märgistus
 • Kiudfilament täitega ringtõstevööd – kasutamine
 • Linttropp/ringtõstevöö – kasutamine
 • Kaitse teravate servade eest
 • Kevlarist tekstiiltropid rasketeks tõsteteks
 • Tekstiiltroppide lühendamine
 • Kahe tekstiiltropi ühendamine
 • Tekstiiltroppide kontroll
 • Tekstiiltroppide ladustamine ja hooldus
 • Seeklid
 • Seeklid
 • Seeklite märgistus
 • Seeklite koormamine
 • Seeklite koormamine
 • Seeklite kasutamine
 • Seeklite kasutamine
 • Seeklite ladustamine, hooldus ja kontrollimine
 • Tõstesilm polt/mutter
 • Tõstesilmade märgistuss
 • Tõstesilmade kasutamine
 • Tõstesilmade ladustamine ja hooldus
 • Tõstesilmade kontroll
 • Traaversid
 • Traaversi märgistus
 • Erinevat tüüpi traaversid
 • Traaversite kasutamine
 • Kaubaaluse kahvlid
 • Kaubaaluse kahvlite märgistus
 • Erinevat tüüpi kaubaaluse kahvlid
 • Kaubaaluse kahvlite kasutamine
 • Kaubaaluse kahvlite kontroll
 • Konteinerid
 • Konteinerite märgistus
 • Konteinerite tõstmine
 • Konteinerite tõstmine
 • Betoonikolud
 • Betoonikolude kasutamine
 • Betoonikolude kontroll
 • Spetsiaalsed konksud ja klambrid
 • Plaatide tõsteklambrid
 • Plaatide tõsteklambrid
 • Tõsteklambrite märgistus
 • Tõsteklambrite kontroll
 • Tünnide/vaatide tõstevahendid
 • Tünnide/vaatide tõstevahendite märgistus
 • Torude tõstevahendid
 • Torude tõstevahendite märgistus
 • Vaakumtõstevahendid
 • Vaakumtõstevahendid
 • Vaakumtõstevahendite märgistus
 • Vaakumtõstevahendite kontroll
 • Tõstemagnetid
 • Tõstemagnetid
 • Tõstemagnetite märgistus
 • Tõstemagnetite kontroll
 • 4. osa. Tõstevahendid
 • 5. osa Esmaabi
 • Esmaabi
 • Ennetavad meetmed
 • Süstemaatiline TTK-alane töö
 • Ettevaatusabinõud
 • Pädevus
 • Hädaolukorrad
 • Baasteadmised esmaabist
 • Mis on esmaabi?
 • Tegevus sündmuspaigas
 • Tegevus sündmuspaigas: ülevaade olukorrast
 • Hädaabinumbrile helistamine
 • Hädaolukorrad
 • Kui kannatanu ei hinga?
 • Kunstlik hingamine
 • Südamemassaaž
 • Verejooksu peatamine
 • 5. osa. Esmaabi
 • exam
 • Lõpetamine ja eksam
 • eksam
Lõpuleviimise reeglid
 • Kõik moodulid peavad olema läbitud
 • Leads to a certificate with a duration: Ei aegu