Avaleht / Kursusekataloog
Kursus
Kukkumiskaitsevahendite kursus (K15-EE)
Kukkumiskaitsevahendite kursus (K15-EE)
Kõikehõlmav kukkumiskaitse kursus. See kursus tutvustab kõrgustes töötamisega seotud seaduseid ja määruseid. See varustab ka informatsiooniga erinevate kukkumiskaitsete tüüpide, ning ka kukkumiskaitsevarustuse kasutamise ning hoolduse...
Course in lifting equipment, slinging and strapping (K24-EN)
Course in lifting equipment, slinging and strapping (K24-EN)
Our web-based course in lifting equipment provides a documented training in regards to the Working Environment Act, Regulation concerning Organization, Management and Participation, Internal Control Regulation, Regulation concerning Performance...
Personnel lift course
Personnel lift course
Documented training according to the Work Environment Act, the regulation on the Execution of Work and the Regulation on Machinery. In this course you will learn about safe work at heights and safe and correct use of a lift. The employer...
Tellingukasutaja koolitus
Tellingukasutaja koolitus
Tellingukasutaja kursuse läbides saad dokumenteeritud tõendi vastavalt § 17-5. See ütleb, et ükskõik kes kasutab või töötab tellingutel, peavad olema saanud vastava koolituse.. See kursus sisaldab ka kõrgustes töötamist ja turvalist,...
Tellingute paigaldamise kursus Eestis töötamiseks
Tellingute paigaldamise kursus Eestis töötamiseks
Tellingute ehitajate kursused on selleks, et õpetada tellingute ehitajatele kuidas töötada tellingutel professionaalselt ja turvaliselt. Kursused katavad 36 tundi teoreetilist osa, mis sisaldab regulatsioone töö täideviimiseks, varustuste...
Tellingute paigaldamise kursus Norras töötamiseks
Tellingute paigaldamise kursus Norras töötamiseks
Kursuse kestvus: 36 tundi Tellingute ehitajate kursused on selleks, et õpetada tellingute ehitajatele kuidas töötada tellingutel professionaalselt ja turvaliselt. Kursused katavad 36 tundi teoreetilist osa, mis sisaldab regulatsioone töö...
Tõstukite ohutu kasutamise koolitus
Tõstukite ohutu kasutamise koolitus
Dokumenteeritud koolitus, mis vastab töökeskkonna seadustele, töötäitmis määrustele ja seadmeohutus määrustele. Sellel koolitusel te õpite, kuidas ohutult töötada kõrgustes ja kuidas õigesti ja turvaliselt kasutada tõstukeid....
TTK välistöölistele Norras
TTK välistöölistele Norras
Töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonna kursus välistöölistele on sissejuhatav kursus Norras kehtivatesse TTK eeskirjadesse ning keskendub nendele aspektidele, millega välistöölised kõige enam kokku puutuvad. Kursus annab ülevaate...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.